søndag 17. mars 2013

Fra skjulte skatter TV3, Hos Kaja

Se mer av Kajas interiør, på Skjulte skatter TV3. og reportasje i hjemmet nr 11.